شماره کالا: 1105A

دوربین رولی‌فلکسSL66E

با لنز Zeiss Planar 80mm/2.8

نو درون جعبه

بدنه مشکی با قابلیت لنز قابل تعویض

تک لنز انعکاسی (SLR)

با فرمت فیلم قطع متوسط 6×6 سانتی‌متری فیلم 120 و 220

امکان نصب Back های مختلف و استفاده از فیلم تخت

امکان نصب Digital Back به منظور عکاسی دیجیتال

فروخته شد

رولی‌فلکس SL66E
رولی‌فلکس SL66E
رولی‌فلکس SL66E
رولی‌فلکس SL66E
رولی‌فلکس SL66E
رولی‌فلکس SL66E
رولی‌فلکس SL66E