شماره کالا: 2001B

دوربین فیلم زایس ایکون

Super Ikonta 532/16 B2

با لنز 80mm f:2.8 Tessar

با فرمت 60×90 میلی‌متری فیلم 120 , 220

تماس: 09121086110 از ساعت 9 الی 13

زایس Super Ikonta
زایس Super Ikonta
زایس Super Ikonta
زایس Super Ikonta
زایس Super Ikonta