شماره کالا: 0211A

دوربین قطع بزرگ سینار A1

تک محور 4X5 اینچ یا 9×12 سانتی‌متر

نو درون چمدان اوریژینال سینار

با فرمت متغیر تا اندازه 12×9 سانتی‌متری فیلم

تماس: 09121086110 از ساعت 9 الی 13

سینار A1
سینار A1