شماره کالا: 0207A

محفظه فیلم رول 120 با کادر متغیر

6×4.5 6×6 6×9 6×12

Shen Hao Multi Format Roll Film Holder

تماس: 09121086110 از ساعت 9 الی 13

محفظه فیلم 120 متغیر