شماره کالا: 0105A

کابل دکلانشور

طول: 28 سانتیمتر

تماس: 09121086110 از ساعت 9 الی 13

کابل دکلانشور