شابک: 9-33-8808-964-978

Photoshop CC شروع قدرتمند

تا نگارش 2022

نویسنده: مسعود شباهنگ

1022 صفحه مصور

قطع : خشتی 170X190

ناشر: انتشارات راه‌علم